Meet Our Team

The Life By Design Team


Jose Ramirez

Jose Ramirez

 Buyers Specialist 
Josie Ramirez

Josie Ramirez

 Listing Specialist & Buyer Support 
Amanda Thomas

Amanda Thomas

 Executive Real Estate Assistant